Các trung tâm từ thiện

24/08/2013 | 03:42 AM

Trung tâm Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Tỉnh Trà Vinh

Trung tâm Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Tỉnh Trà Vinh

Trung tâm Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Tỉnh Trà Vinh thực hiện chức năng dạy chữ, dạy nghề , phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật trong tỉnh. Tổng số cán bộ công chức viên chức là 38, trung tâm có 01 phòng hành chính và 03 khoa: Khoa Giáo dục chuyên biệt, khoa hướng nghiệp dạy nghề, khoa phục hồi chức năng.

    >> Thư mời ủng hộ chuyến từ nhiện của nhóm vào tháng 12/2011

Một lớp học ở trung tâm

 

Khoa giáo dục chuyên biệt có 15 giáo viên và giảng dạy cho 110 học sinh, có 12 lớp học, các em được được theo chương trình học giáo dục đặc biệt từ lớp 01 đến lớp 8.

Khoa hướng ngiệp dạy nghề  có 03 giáo viên, 02 giáo viên dạy nghề may công nghiệp và 01 giáo viên dạy đan móc, hiện đang dạy nghề cho 45 đối tượng, các em học chữ một buổi và học nghề 01 buội.đa số các em là học sinh chậm phát triển nên việc dạy nghề cho các em là rất khó khăn, bởi các em tiếp thu rất chậm dòi hỏi phải có thời gian dài.

Khoa Phục hồi chức năng hiện tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng 75 đối tượng bao gồm bệnh nhân sau phẫu thuật chỉnh hình.
Tổng số đối tượng trẻ em khuyết tật Trung tâm đang quản lí là 170 đối tượng với nhiều dạng tật khác nhau: 30 trẻ câm điếc, 62 chậm phát triển- hội chứng down, mù, 75 trẻ bại não, bại liệt…

Thông tin liên hệ trung tâm:
Trung tâm Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: số 01 A , Lý Tự Trọng, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;
Điện thoại: (074). 3864192

FACEBOOK

Thống Kê

Back to Top